torsdag den 25. oktober 2012

Facebook gruppe: Storm på de sociale medier fra 27. oktober


Gruppens beskrivelse:

 • Vil du være med ? Hvad siger du?
 • Er nok nok ?
 • Er det i orden regeringen og andre sparker nedad ?
 • Hvor er velfærden på vej hen ?
 • Er du ved at være godt gal i skralden? Er det nu NOK er NOK?
 • Kan du mærke, at der er en STORM under opsejling?

Deltag og bliv en del af den kommende weekends STORM, så også din stemme bliver hørt og finder opbakning blandt os andre. NU vil vi høres...

Detaljer vil blive slået op løbende i forskellige FaceBook grupper bl.a. nedenstående - vær med til at sprede og DELE begivenheden.

Udform dine/jeres egne indlæg i løbet af weekenden og forbered dig/jer på at lave opslag i løbet af mandag og tirsdag. Deltag med forslag, kommentarer, opslag eller simple LIKES.

STORM er under opsejling...

Kilde:
Link til Facebook gruppen

lørdag den 20. oktober 2012

Ny undersøgelse bekræfter fakta


Det har gennem længere tid været fremhævet at anbragte børn klarer sig dårligere end unge på deres alder. Vi har her på bloggen fremhævet en række årsager som alle bunder i mangel på faglighed og nepotisme i forvaltningerne:


 • Der sker sammenbrud i alt for mange anbringelsessager
 • Der er fejl i alt for mange sager jvf. ankestyrelsen
 • Der er ingen klare udbudsregler i anbringelsesprocessen
 • Der er ingen landsdækkende standarder for forældreevneundersøgelser
 • Alt for få børn bliver udredt i forbindelse med anbringelser. Forkerte diagnoser kan føre til fejlbehandling og forværring af de unges problemer.

Undersøgelsen har fulgt 5000 børn der har været anbragt uden for hjemmet.

Vi må dog stille os kritisk overfor elementer af undersøgelsen. Jf. undersøgelsen ser det ud til at børn anbragt i plejefamilier klarer sig bedre end børn der er anbragt på institutioner. Kunne det tænkes at børn anbragt på institutioner har flere problemer end børn der anbringes i pleje- og aflastningsfamilier? En række børn skulle måske slet ikke have været anbragt og det er disse børn som ikke har problemer, men som bliver anbragt i en kortere periode på grund af fejl i forvaltningen, der bliver en del af denne statistik.

Vi håber dog at undersøgelsen får det resultat at staten i højere grad må styre hvad de kommunale forvaltninger foretager sig. Der er brug for en oprydning i forvaltningerne, hvor at dovenskab og dårlig faglighed præger dagligdagen.

Alt andet end en oprydning kan man ikke byde de børn som ulykkeligvis bliver en del af systemet.

Kilde:

søndag den 14. oktober 2012

Hash på Sorø Gymnastikefterskole

I oktober 2012 kunne man læse at 7 elever havde forladt skolen på grund af mistanke om hashrygning. Det må stå klart at alene et postulat om at en elev kunne have røget og der nedlægges krav om urintest, så er der kun en vej for en elev med rygrad, stolthed og ære. Det er at gå selv. For kravet om urintest er et mistillidsvotum sin i en sådan grad at fortsat skolegang på stedet ikke er muligt selvom beskyldningen skulle være åbenbart grundløs.

Urintests er ikke udbredte på arbejdspladser og med god grund. På 9 ud af 10 arbejdspladser taler man om problemerne. Hvis en medarbejder træder ved siden af, så er det blevet normal praksis og god HR-skik at tilbyde medarbejderne hjælp i form af afvænningsprogrammer og psykologbehandling.

Men selvfølgelig er en efterskole ikke en arbejdsplads for eleverne. Eleverne er bare varer på hylden. De er omsætning. De kan som fordærvede eller beskadiget dåsekonserves smides ud. Det ville have klædt Sorø Gymnastikefterskole at have taget dialogen i stedet for kold og kynisk at bede om tests hvilket er ensbetydende med nederlag for dem som havde røget hash og en fornærmelse imod dem som ikke havde gjort det.

Men vi forstår skolernes konstante søgen efter profit i en tid hvor at elevtallet er faldende. Vi ville ikke have bragt dette blog-indlæg hvis det ikke var fordi at efterskolerne i disse år aktivt søger elever med sociale problemer som et lavprisalternativ til plejefamilier og opholdssteder. Når man søger denne målgruppe får man også misbrug ind på skolen og så følger der en forpligtelse til at sikre metoder til at fastholde dem selv om elevernes værdier er andre end den er hos de elevgrupper efterskolerne traditionelt har søgt.

Kilde:
Elever bortvist på grund af hash (Sjællandske Nyheder)

mandag den 8. oktober 2012

Flygtet pige nægtet psykologhjælp

En pige havde det så dårligt hos sin mor og hendes kæreste på Lanzerote at hun flygtede til Danmark.

Her havde hun brug for psykologhjælp til at overkomme sine traumer.

Byretten kom frem til at pigen havde det bedst hos sin far i Danmark og langsomt gik de igang med at bygge et nyt liv for pigen op.

Men sagen blev anket til Landsretten og da den havde talt ville kommunen hurtigst muligt eksekvere dommen så pigen kunne komme ud af landet med et fly samme dag.

Der var ikke noget med at pigen kunne sige farvel til sit netværk i Danmark der ud over familien også talte skole og kammerater. Nej, dommen skulle eksekveres straks uden hensyntagen til pigens ve og vel.

Det er Danmark anno 2012. Ingen behandling, ingen støtte. Det er ud af landet hvis kommunen kan se blot den mindste chance til at undgå at komme til at betale på sigt.

Kilde:
12-årig er taberen (Link til Nordjyske Tidende)

mandag den 1. oktober 2012

Forstanderen er ikke problemet. Forstanderen er symptomet

Forstander burde være fyret for længst siger en overskrift på Sjællandske Nyheder.

Det er korrekt at forstanderen er ansvarlig for den daglige ledelse og det var han også den skæbnesvangre dag i februar hvor at en gruppe elever og to lærere roede ud på Præstø Fjord i en dragebåd der ikke var beregnet til sejlads på den årstid.

Som daglig leder bærer han ansvaret for at eleverne ikke var klædt på til opgaven både mentalt, men ikke mindst udstyrsmæssigt. Der var ingen isolerende våddragter der kunne udskyde kuldedøden, der var ingen redningsveste der var i stand til at holde besætningens hoveder over vande, der var ingen kommunikationsmidler til folk i land, der var ikke nødraketter klar til brug, der var ingen procedure for hvad der skulle ske hvis det kom til et forlis.

Og det er den daglige leder der overfor bestyrelsen skal gøre rede for hvorfor at vedkommende vælger at stoppe en aktivitet på en skole som kunne bringe ansatte og elever i livsfare.

Men denne sag er mere end blot en spørgsmål om at en leder ikke har sagt fra. Hele det koncept som denne efterskole ganske som rigtig mange efterskoler er drevet efter, er problemet i denne sag.

Man har skabt et miljø hvor at det ikke er legitimt at sige fra, hvis den enkelte elev mener sine personlige grænser overskredet. Der var elever på havnen den skæbnesvangre februar-dag der slet ikke havde lyst til at sejle ud og som mente at det var bedre at blive i land og så ellers tage på vinterferie.

Men her blev deres protester ignoreret og de viste bedre end at følge deres protest op med argumentation gående på sikkerhed for skolen havde tidligere vist at skolen ikke var lydhør overfor anderledes tænkende eller tøvende elever. I skoleåret 2002-2003 droppede 36 ud af 77 elever ud. Året efter var det 22 ud af 83 elever som ikke gennemførte året. Der var fra start således lagt op til at eleverne skulle presses uden hensyn til deres grænser.

Og netop denne konstante fokus på at bryde elevernes grænse og få dem til at underkaste sig fællesskabets behov på bekostning af deres eget er et fundamental problem som også efterskoleforeningens blad bærer præg af.

Noget må gøres idet at en ny gruppe elever i disse år er på vej ind i på skolerne. Det er elever som ikke har den psykiske ballast den gruppe af elever der hidtil har udgjort hovedparten af klientellet på efterskolerne. Det er elever som populært sagt bliver smuglet ind på efterskolerne så de kan få en ny start. Det er elever som kræver støtte – ikke at blive presset til at bryde grænser de ikke engang tør række ud efter. For dem er det en overlevelse at komme i skole og begå sig socialt.

Hvis der ikke bliver gjort op med den macho kultur man ser på Lundby Efterskole og andre lignende skoler, så bliver tragedien på Præstø Fjord ikke den sidste. Der er allerede tilfælde af selvmord på skolerne. Vi frygter at elever bliver presset i en sådan grad at de vælger denne løsning.

Vi skal ikke foregribe hvad domstolene skal komme frem til. Vi konstaterer at Lundby Efterskole havde et dysfunktionelt arbejdsmiljø for de unge. Vi håber og beder dog til at der sendes et kraftigt signal om at det er slut med at skabe et arbejdsmiljø for eleverne der byder på udfordring efter udfordring så et efterskoleår fremover kan blive en pause i livet for de unge til ro og eftertanke med basis i den identitet de kommer med, så de ikke går ud i livet identitetsløse, men derimod rodfæstet med den ballast, støtte og tradition de kommer ind på skolen med.

Kilde:
Forstander burde være fyret for længst (Sjællandske Nyheder)