onsdag den 28. august 2013

I Sverige tages tingene alvorligt - en gang imellem

Det er sjældent at der er rigtig gode nyheder at berette fra det store udland når vi ser på det sociale område og på skoleområdet.

Vores engelske blog Tales from the black school har givet ordet til tidligere elever fra en række forskellige kost- og efterskoler, samt opholdssteder. Her fortæller de tidligere elever hvordan at deres tid udenfor hjemmet har mærket deres liv.

Og når børn anbringes udenfor hjemmet eller selv vælger at bo på skolerne, så er der en øget risiko for at de kan blive udsat for overgreb.

Heldigvis ser det ud til at der er blevet øget opmærksomhed omkring dette problem som aldrig før. Fra England hører vi at generationers tradition med at sende ganske unge elever afsted er under afvikling. Kostskoler lukker på stribe. Tidligere elever i en lang række lande træder frem med deres historie om hvordan at de er blevet krænket.

Også i vores broderland Sverige er der godt nyt fra.

En række kostskoler har i det forløbne årti været præget af at tidligere elever er stået frem med beretninger om overgreb, mobning og mishandling.

Også den førende skole Lundsberg har været genstand for undersøgelser. Børn er blevet brændmærket af ældre elever, børn har fået tæv og børn har fået stukket et kosteskaf med kondom på op i numsen.

Nu har det Svenske undervisningsministerium fået nok. Lundsberg er blevet lukket. De skal bevise at de kan tage vare på børnenes sikkerhed før de får lov til at åbne igen. Om det kan lade sig gøre, er uvist.

Men alene det at nogle tager sig af det er positivt. Her kunne Danmark lære noget. Vi havde en grusom mishandlingssag på Fenskærs Efterskole for nylig. Vi havde sygt macho-miljø på Lundby Efterskole som gjorde at elever i frygt sejlede ud og kom i livsfare uden en reel mulighed for at sige fra. Alligevel er undervisningsministeriet i Danmark tavst og overlader det til nogle teknokrater inde i København at lave nye vejledninger i sejlads. Hvad med det psykiske arbejdsmiljø for de børn som ikke kan bo hjemme? Hvornår ses der på det?

Vi må kræve handling. Kan Svenskerne, kan vi også!

Kilde:
Skolinspektionen stänger Lundsberg (Aftonbladet)

søndag den 11. august 2013

Plejefamilier - mangel på professionalisme

Dette indlæg blev bragt på hjemmesiden "Den Tungeste Arv" i Juli:

Den sidste aktuelle episode viser klart at det ikke er positivt for de unge at de i højere grad end tidligere anbringes i plejefamilier end på opholdssteder.

For alt for mange plejefamilier skeler mere til ekstra indtægter end til den opgave de påtager sig ved at sige Ja til at være plejeforælder for unge med behov for tryghed.

I den aktuelle sag er de udfald som plejemoderen kommer med typisk for en person som ingen træning har i at håndtere de unges problemstillinger og plejemoderen er som 3 ud af 4 i hendes situation helt uden træning. 2 dages træning skal plejeforældre have jvf. loven. 2 dage som 3 ud af 4 simpelthen ikke gider.

Dette kørekort til at håndtere børnenes problemstillinger kan de imidlertid få lov til at slippe for fordi at dem som skal forvalte loven stiltiende accepterer dovenskab.

Det er derfor at vi sidste sommer lancerede en kampagne for at vi bad landets borgere om at være til tilsyn - den redningsplanke - som anbragte børn hos plejefamilier burde have.

Følg nederste link. Sørg for at få plakaten op så plejebørn kan reddes.

Kilder:

søndag den 4. august 2013

Hvorfor er magtanvendelse magtanvendelse?

Reglerne for hvornår man kan tale om magtanvendelse er flydende og det har en del plejefamilier, opholdssteder og behandlingshjem udnyttet til at der ikke har været indberetninger hvor at senere analyse har vist at det i høj grad har været påkrævet.

Folketingets ombudsmand har været inde over sagen og resultat er blevet at der nu sættes et udvalg sammen som skal præcisere reglerne så magtanvendelse imod anbragte børn dokumenteres og man kan undgå nogle af de skandale sager hvor at børn nærmest er havnet i værre forhold end dem de er fjernet fra.

Børn har som alle mennesker grænser og selvom der er en hel bevægelse af lærere, pædagoger m.v. der aktivt går ind for at bryde dem i håbet om at de skulle udvikle børnene som menneske så resulterer disse krænkelser alt for ofte i at børnene går ind i voksenlivet med psykiske skader som følgende af disse krænkelser.

Det er vigtigt at respektere børns grænser – også selv om de måske virker ulogiske og efter en subjektiv vurdering som en begrænsning for deres potentiale. Men vi taler om at arbejde med de unges forstand – et arbejde som kalder på professionelle som psykologer og psykiatere. Disse kompetence findes meget sjældent på skoler, i plejefamilier og på opholdssteder. Derfor må personale hellere undlade at gøre noget frem for at gøre noget som skader børnene.

Forhåbentlig betyder udvalgsarbejde ikke at det ender med en syltekrukke. Vi kan kun krydse fingre.


Kilde:
Magtanvendelse mod børn og unge skal undersøges