fredag den 1. november 2013

Hvad er et renligt hjem?

I forskellige medier kan man læse at en familie har fået placeret deres børn ude i byen fordi der var beskidt i hjemmet. Børnene led iøvrigt intet nød.

Det stiller spørgsmålet om hvorvidt Folketinget skal gå ind og lave lovgivning på området. Fortolkningen vedr. hvad som er rent og beskidt er idag lagt i hænderne på individuelle sagsbehandlere og de skal også opretholde et godt forhold til opholdssteder og plejefamilier.

I den pågældende sag ser det dog ud til at børnene er placeret hos slægtninge hvilket gør sagen mere mærkelig.

Der er forskel på hvad man ser som et rent hjem alt efter om rengøringsindsatsen sker med hjælp af underbetalte au-pair piger nord for København eller ude på et landsted i de øde randområder på Sydhavnsøerne og i Vestjylland hvor grundene naturligvis bærer præg af elementernes rasen og knap så mange likvider blandt befolkningen så de kan hyre udenlandsk arbejdskraft til forbedringer af deres bolig.

Det er næsten for nemt for en sagsbehandler uddannet inde i det fine København eller Nordsjælland at sætte sig til dommer over en familie boende i en fattigere del af Danmark.

Der er brug for klare standarder. Landets familier skal vide om der skal støvsuges hver 14. dag eller hver 3. dag.

Vi må bede om lovgivning på området så ikke flere familier bliver udsat for lignende overgreb.

Kilde: