tirsdag den 31. juli 2012

Kvindelig pædagog i forhold til to drenge

Opholdsstedet Oustruplund har fyret en kvindelig pædagog som er under mistanke for at have haft et forhold med to drenge fra opholdsstedet.

Den slags ekstracurriculære aktiviteter har været normalt på udenlandske opholdssteder og gymnasier men er ikke så ofte set her i landet.

Normalt har der som vi senest så det i sagen fra Gøgereden tale om decideret tvang, hvor at unge, der har været isoleret i de såkaldte enkeltpersons projekter i sommerhuse og på moteller har været presset til seksuelle aktiviteter med de ansatte.

Her er der tilsyneladende tale om frivillige forhold. Alligevel er det ikke acceptabelt idet at der på opholdssteder og i plejefamilier bør være et professionelt forhold mellem det anbragte barn og de voksne.

Sidste nyt er at retssagen er udsat på grund af kvindens ønske om brugen af en bestemt forsvarsadvokat. Hun er selvfølgelig at betragte som uskyldig indtil at retten har talt, men skulle hun blive fundet skyldig, så har retspraksis været jvf. dommen fra Gøgereden været at hun står til betinget fængsel, såfremt at man vægter disse frivillige forhold lige så strengt som påtvunget sex. I sagen fra Læsø blev pædagogen idømt 60 dages betinget fængsel for at have tvunget en pige til oral-sex.

I sagen fra Oustruplund er der godt nok tale om egentlig samleje, men til gengæld så har drengene valgt at have forholdet formentlig for at kunne forhandle sig til forskellige goder.

Det gør ikke sagen bedre, men når nu strafferammen helt uforstålig er nede på betinget fængsel i et forhold hvor at de anbragte unge er helt og holdent i de voksnes magt, så vil det sende et signal om at en mand fra en velanset familie med solid lokal baggrund tæller mere end en kvinde som er kommet ind med 4 toget, hvis dommen kommer til at lyde på ubetinget fængsel. Kvinden var forholdsvis nyuddannet og uden lokalt netværk. Det er sikkert faktorer som har spillet ind.

Vi må håbe for de unge involverede drenge at sagen sender et signal til ansatte om at de skal fastholde et professionel forhold til de anbragte unge, så der ikke kommer flere af disse sager.

Kilder:

onsdag den 18. juli 2012

Overgreb på Sabroegården

Skive Folkeblad skriver at en pige på fire år blev udsat for et overgreb på Sabroegårdens legeplads. 2 drenge skulle have været indblandet.

På TV2's hjemmeside finder man den noget mærkelige historie som går ud på at man mistænkte en større dreng i en familie for at have begået et overgreb mod sine mindre søskende. Man valgte at fjerne de mindre søskende istedet for storebroderen.

Efter en grundig politiefterforskning konkluderede politiet at der ikke havde været nogle overgreb.

Her begynder sagen at udvikle sig mærkeligt for forvaltningen vælger at fastholde tvangsfjernelsen.

Kort tid efter sker overgrebet på legepladsen.

Med andre ord. Pigen ville ikke have været udsat for et overgreb hvis forvaltningen havde valgt at acceptere politiets arbejde. Med den ene forvaltning har ingen tiltro til den anden.

Det er ikke særligt betryggende.

Kilder:

lørdag den 14. juli 2012

Begrundelsesløs anbringelse bragt til ende

På Sjællandske Nyheders hjemmeside kan man læse om en sag vi tidligere har haft bragt indlæg om. En pige som havde overlevet Leukæmi var blevet tvangsfjernet imod lægelig anbefaling. En åbentlys urimelig anbringelse men ikke noget særsyn anno 2012. Langt de fleste anbringelser - såvel de såkaldte frivillige anbringelser som tvangsfjernelser handler ikke om mistrivsel hos de involverede børn.

De handler om individuelle ambitioner hos de involverede socialarbejdere.

I denne specifikke sag er anbringelsen nu bragt til ende og pigen samt hendes familie kan starte livet med to års forsinkelse hvor at de slap. En hel unødvendig pause for et ungt menneske der skulle være fokuseret på sin fremtid.

Tiden burde være inde til et politisk opgør med de forvaltninger der beslutter anbringelser imod lægelig anbefaling. Det risikerer at skade barnet mere end det gavne og barnet hensyn burde være i højsædet.

Men den politiske vilje til at hjælpe børn ser ikke ud til at være tilstede i Danmark.

Vi vil dog ønske pigen held og lykke med en fremtid som formentlig ikke vil byde på mere kontakt med forvaltninger.

Kilde:
Line kom hjem efter to år (Sjællandske Nyheder)

tirsdag den 10. juli 2012

Mediedækning og kritik - debat på Nordjyske Tidende

En debatør på Nordjyske Stiftstidende med navn Angela Burns skriver som svar på en klagesang fra lederen fra Ølandhus Søren Brink følgende:

Det er en lidt tom snak som her fremføres. Det er ikke retvisende at kalde mediernes dækning af opholdsstederne i Danmark for at være en hetz. Faktum er at der var noget at komme efter.

På Ølandhus burde I vide det. I var selv ind over oprydningen der fulgte da Jammerbugtens Børne- og Familiecenter fik frataget deres tilladelser. Aftalen faldt godt nok til jorden, men det ændrer ikke på at politikkerne gik ind og fratog dette firma tilladelserne med valide argumenter.

I har kollegaer i branchen som ikke gør deres arbejde godt nok. Det er et faktum og når det skandalerne bryder ud i lys luge så skyldes det at der var forældre til anbragte og tidligere anbragte der via sociale netværk har lavet et internationalt netværk hvor at der er blevet opstillet såkaldte whistle-blower blogs i 20 lande med det formål at fjerne de plejefamilier, sagsbehandlere og opholdssteder fra branchen, der ikke er der af hensyn til børnenes bedste.

I Danmark skulle der være 7-8 stykker af slagsen som er drevet af forskellige private organisationer placeret på servere i udlandet, så de ikke kan lukkes ned medmindre at der opnås en dommer-kendelse i de lande hvor at de er placeret og her tæller jeg ikke om Det sorte register som værende en sådan side.

Danmark er langt fra det første land hvor at det var på tide at det blev tid til et opgør. I USA oprettede de i 2008 Fornits Wiki som er en slags Wikipedia som samler overskrifter fra forskellige lande hver gang at der er en sag som går dårligt de anbragte. Tager man sagskomplekset omkring Herkules så kom de første registreringer fra utilfredse naboer i 2008.

Men selvfølgelig er mediernes dækning af området ikke optimalt. Vi mener at der i lang højere grad bør være fokus på plejefamilier. Når så stor en andel af plejeforældrene ikke får den uddannelse som det var meningen at de skulle have for de anbragte børn skyld, så må der opstå mangler et sted. Alt for mange børn tilbydes i dag en plads hos en underkvalificeret plejefamilie hvor at behovet er et opholdssted og årsagen er økonomi.

Medierne burde også være opmærksomme på den brancheglidning som finder sted og som man praler af på efterskoleforeningens hjemmeside. Ja, det er billigere at anbringe børn på efterskoler selv hvis man giver dem en mentor, men efterskoler har endnu mindre fag-personale når vi taler om personer uddannet til at støtte sårbare børn end opholdsstederne beskyldes for. Der vil være børn og unge som bliver klemt af denne spare politik.

Sidst og ikke mindst har sagsbehandlerne et ansvar. Det er dem som sørger for at man ikke kan se skoven for bare træer når de anbringer så mange børn som det er blevet politisk korrekt at gøre i Danmark. Når børn anbringes burde opholdssteder og plejefamilier som minimum få de udrednings-rapporter som er lavet af regionerne selv hvis de ikke deler kommunernes egne psykologers konklusion, men det er langt fra tilfældet. Er det så underligt at næsten hver fjerde anbringelse så ender i sammenbrud?

Jeg ser mediernes afsløringer som en start. Vi skal nå meget længere før at man kan tale om acceptable forhold.

Tilsynsrollen har en for stor vægt i mediedækningen. Et tilsyn kan aldrig blive perfekt når man har 98 kommuner som alle alene vægter deres sager uden tanke for at deres oplysninger kunne hjælpe børn udenfor kommunen.

At flytte tilsynet til regionerne eller staten vil få kommunerne til at interessere sig endnu mindre for hvad der sker efter at anbringelsen har fundet sted og det vil være en katastrofe. De anbragte børn skal tilbage til samfundet og det kræver en konstant opfølgning.

Der er rigtig lang vej at gå. Uden politisk vilje bliver det borger-grupper som den jeg arbejder for og medierne som kommer til at presse politikkerne til ændringer. Man kan kalde det en hetz men det vil være forfejlet for det drejer sig alene om at sikre anbragte børn rimelige vilkår.

Nordjyske har siden svaret blev skrevet omlagt deres avis så borgerne ikke i en så høj grad kan kommentere artiklerne i avisen. Vi har fundet debatørens blog hvor at svaret også er at læse. Kilder:

fredag den 6. juli 2012

Herkules - 1 år senere

I dag er cirka 1 år siden at opholdsstedet Herkules lukkede.

I artikel fra Horsens Folkeblad stiller de spørgsmålet om hvad der skulle blive af de anbragte børn. På daværende tidspunkt var de unges hjemkommuner ikke travlt beskæftiget med at finde ud af hvad der skulle ske med de unge på trods af de noget usædvanlige metoder på opholdsstedet havde været vist på landsdækkende fjernsyn.

Det værste er at database som Fornits wiki allerede tilbage i 2008 dokumenterede at naboer havde observeret de metoder der blev brugt. På øen Endelave havde naboer sågar lavet en gruppe som skulle holde øje med opholdsstedet.

Med andre ord. Alle tegn på at der var noget galt var til stede, men ingen gjorde noget.

I forbindelse med de sager der har været siden, har man set samme mønster. Der var små tegn på at ekstra opmærksomhed var påkrævet, men tendensen har været konstant. Når børn og unge først er anbragte, så er der ingen der gider at høre om deres lidelseshistorier.

Vi går ud fra at de anbragte børn der var hos Herkules nu har fået tildelt et bedre opholdssted eller måske ligefrem hjemtaget hvis de nærmer sig deres 18 års fødselsdag, hvilket normalt sker for at undgå at kommunerne skal betale for efterværn.

Herkules skandalen var starten på en række afsløringer af hvor ringe at det står til på danske opholdssteder. Desværre er der lang vej igen, før at forholdene kan siges at være acceptable i forhold til at hvad man burde kunne forvente sig af danske forhold anno 2012.

Må Herkules aldrig blive glemt.

Kilde: Herkules lukker - hvor skal de unge være? (Horsens Folkeblad, 6. juli 2011