søndag den 26. maj 2013

Medicinering på opholdssteder må kulegraves

Operation X satte fokus på en strategi omkring medicinering der blev brugt på opholdssteder.

Det er klart at overmedicinerede og inaktive klienter kræver mindre personale og derfor kan medicineringen være styret af økonomiske interesser fremfor klienternes vel.

Spørgsmålet er hvordan at staten kan regulere dette. De burde have en interesse i at medicineringen af unge og syge på landets behandlingshjem og opholdssteder ikke tager overhånd, for staten giver tilskud til medicin og jo mindre medicin der anvendes jo mindre tilskud skal staten udbetale.

Vi mener at det er en skærpende omstændighed at klienterne bor på et sted, der skulle være under offentligt tilsyn. Vi må spørge os selv om den reform som der har været gennemført det seneste år overhovedet virker. Spørgsmålet er om det har været meningen at tilsynet overhovedet skulle virke eller om der var tale om at man måtte lave en papirmanøvre for at afbøje et stigende pres fra befolkningen baseret på de massive afsløringer af omsorgssvigt i landets plejefamilier og på landet opholdssteder samt behandlingshjem. Vi må stille os tvivlende overfor motivationen bag tilsynsreformen for uregelmæssigheder får lov til at fortsætte.

Overmedicineringen skal stoppes. Vi taler om alvorlige eksempler på forringelser af livskvaliteten for de anbragte mennesker, der kan være ganske almindelige unge eller mennesker som er ramt af sygdom.


Kilde:
Operation X: 'Omsorg med piller og klarsyn' (TV2)

søndag den 19. maj 2013

Fleksjobsreform har stemplet en stor befolkningsgruppe

På landets arbejdspladser sidder der i øjeblikket en gruppe medarbejdere som vil blive ekstra hårdt ramt, hvis de mister deres job. Det er gruppen af fleksjobsarbejdere. En ny reform har medført at de aldrig ville kunne få samme løn igen, hvis de skulle gå hen og miste deres arbejde.

For når de måtte tiltræde deres nye arbejde, så sker det til en markant lavere aflønning end før. Kan en arbejder kun arbejde 20 timer om ugen, så får de kun løn for 20 timer og fleksjobsydelse resten af tiden. Der vil være tale om lønnedgang på 20-40 procent alt efter hvilket erhverv medarbejderen er beskæftiget i.

For disse medarbejdere betyder det at de må gå fra hus og hjem selvom de måtte komme i arbejde igen. Landets randzoner som i højere grad end før er befolket af mennesker som samfundet har tabt vil blive bestormet af familier der ganske simpelt er jaget ud fra byerne for at udviklingen idag foregår.

Danmark har efterhånden svært ved at kalde sig et velfærdssamfund.

Kilde:
Fleksjobbere: Regeringen har trampet på os (Avisen.dk)

søndag den 12. maj 2013

Opslag: Det sorte register vil have en demostration


Vi har fået en mail om at en organisation som kalder sig "De sorte sider" arbejder på at få en demostration på banen foran Christiansborg.

Organisationen kæmper for de små borgeres rettigheder i forhold til embedsvældet og selv om deres metoder på forskellige områder ikke deles af os, så mener vi at vi i et demokratisk land bør give alle borgere taleret.

Vi vil derfor gøre opmærksom på deres opslag og håber at folk støtter op omkring dette initiativ.

Kilde:
Det sorte register's Facebook gruppe

søndag den 5. maj 2013

Artikel om Ombudmandens Børnekontor

Fra bloggen: "Minder fra en hård tid"


Der er travlt hos Ombudmandens Børnekontor kan man læse i avisen Jydske Vestkysten. Der har været mere end 100 sager. Behovet er der hvilket vi også mærker her på bloggen.

De unge mangler et sted at gå til og spørgsmålet er om alle de unge som kunne have behovet for at kontakte Børnekontoret, ved at de kan kontakte Børnekontoret.

Der er unge som er isoleret uden dom i sommerhuse og på opholdssteder som ikke har adgang til en telefon eller de voksnes tilladelse til at skrive et brev. Hvordan får vi givet de unge klageadgang?

Blot fordi at en klagemulighed eksisterer og at der er travlt det pågældende sted, så er det ikke ensbetydende med at alle de unge som har behovet, kan betjene sig af denne mulighed. Det bør Folketinget se på.

Kilde:
Der er travlt på Ombudmandens Børnekontor - Jydske Vestkysten

kilde:
Bloggen: Minder fra en hård tid