onsdag den 24. december 2014

Test for fødselsdepression under graviditet kan resultere i boom i adoptioner

At støtte adoption af børn fra den tredje verden er ensbetydende med støtte til korruption og diverse adoptionsnetværk som render rundt og leder efter familier de kan narre børnene fra, er almindelig kendt.

Det er efterhånden også blevet almindelig kendt at kommunerne arbejder med at skifte plejefamilier ud med adoptionsfamilier som er billigere i drift. Man ønsker i højere grad at støtte op omkring indenlandske adoptioner for at fjerne støtten til korruption og hvad der er værre i udlandet.

Derfor ønsker man at screene vordende mødre for fødselsdepression. Gravide skal helst undgå at tage medicin af hensyn til fosteret og da sygdommen således kan blive vanskelig at stoppe inden fødsel vil der når en person med gener for fødselsdepression være gode kort på hånden for forvaltningen til at presse for en frivillig anbringelse eller måske en tvangsfjernelse.

Tidlig anbragte børn er nemmere at bortadoptere. En tidlig test af fødselsdepression kan flytte al adoption til indenlandsk adoption.

Vi mener at man som vordende mor skal være betænkelig ved at medvirke til denne screeningsproces. Der er for meget i spil. Selv hvis forvaltningen ikke fjerner barnet ved fødslen og barnet har det godt, så kan en eventuel senere depressionslignende tilstand hos barnet selv 10 år efter hurtig tilskrives af forvaltningen som forårsaget af barnet moder, da depression kan smitte.

Det betyder bøde måned for måned indtil barnet er 21 år jvf. bekendtgørelse nr. 498 af 2011, men også principafgørelse nr. 158-12 fra 2012.

Denne risiko for økonomisk kollaps der vil kunne forhindre søskende til den anbragte i at få hjælp til deres ungdomsuddannelse når forældrene er blanket af burde sende et signal til en gravid kvinde om at sige nej til dette tilbud om test i forhold til fødselsdepression.

Kilde:

søndag den 21. december 2014

Kommunernes fejlprocenter er alarmerende

Denne gang er det Ringsted kommune som offentliggør helt uacceptable tal for deres sagsbehandling på børne- og ungeområdet. I værste konsekvens kan det betyde at indtil flere børn skulle være blevet hos deres biologiske familie.

Efter Brønderslev sagen har der hersket en nærmest hysterisk tilstand på området hvor alle sagsbehandlere griber til anbringelsesværktøjet næsten før at alternative muligheder er forsøgt.

For Ringsteds borgere lurer truslen om skattestigninger lige om hjørnet som følge af forvaltningens handlinger. Desværre er det ikke et valgemne at sikre at børn kommer til at vokse op hos deres biologiske familier og det som børnene sendes ud til er ofte en fremtid som næsten risikerer at stille dem værre end hvis de ikke havde været anbragt selvom der kunne have været gode grunde til det.

Vi kan kun opfodre oppositionen i Ringsteds byråd til at bruge denne sag politisk så der kan sendes en form for revision ind og ånde de enkelte sagsbehandlere i nakken så de ikke vælger den lette løsning, der er den dyreste.


Kilder: