lørdag den 26. maj 2012

Kritik af Danmark fra Amnesty

Amnesty kritiserer Danmark i forbindelse med udvisningen af udvisningen af en 14-årig vietnamesisk dreng fra Danmark til sin far, som på det tidspunkt sonede en narkodom på 30 måneder i et vietnamesisk fængsel.

Der er ingen tvivl om at et barn skal være hos sit netværk. Faderen er barnets netværk. Alligevel må denne sag vække kritik idet at faderen var igang med afsoningen af 30 måneders fængsel.

Det havde klædt Danmark betydelig bedre at tage kontakt med faderen og sikre at der blev lagt en plan som kunne forene de to efter at faderen havde afsonet sin straf og der var kommet orden på hans fremtid.

Amnesty har derfor en pointe i deres kritik af Danmark. Det er lidt af en gåde at flere domstolsinstanser er kommet til konklusionen der går ud på at udvise denne dreng når der slet ikke er plan for hans fremtid. Normalt er de såkaldte handlingsplaner grundlaget når andre børn kommer i systemet og der skal laves beslutninger for deres fremtid.

Det kan kun gå for langsomt med at indarbejde indholdet af Børnekonventionen i Dansk lovgivning så Danmarks tiltrædelse af konventionen kan blive mere end blot en hensigtserklæring.

Kilde: Amnesty: Danmark krænker FN’s børnekonvention (Avisen Metroxpress)

tirsdag den 22. maj 2012

Et svært valg og måske et brud på menneskerettighederne

Er en frivillig anbringelse overtrædelse af børnekonventionen?

Faktum er at loven i Danmark har en mangel. Børnene kan tvangsbehandles helt uden at have de samme rettigheder som voksne har. Der skal blot lægges tilstrækkelig pres på forældrene. Skal man tvangsbehandle en voksen person, så kræver det en domstolsaccept.

Jamen, er det ikke forældrenes ansvar at tage dommerens sted? Det er sådan i dag, men det burde ikke være sådan. Forældre er for involverede og burde ikke kunne give tilsagn om frivillig anbringelse. Børnene har brug for en uvildig instans der kan vurdere deres sag baseret på fakta og ikke følelser.

Forældre er ikke uvildige og i disse situationer er der de ofte under pres. Truslen om tvangsanbringelse eksisterer altid latent i forbindelse med alle former for hjælp fra kommunen. Ingen ville da acceptere at den domstol som skal afgøre et andet menneskes skæbne er styret af trusler. Ergo er en frivillig anbringelse en overtrædelse af børnekonventionen i udbredt grad som det overhovedet kan lade sig gøre.

Vi må opfodre folketinget til en reform af anbringelsesområdet. Frivillige anbringelser skal forelægges en domstol som skal give deres accept af anbringelsen samtidig med at barnet får tildelt juridisk bistand. Kun på den måde kan Danmark sikre børns rettigheder fuld ud i overensstemmelse med børnekonventionen.

Kilde: Tvangsbehandling af børn er på kant med FN’s Børnekonvention (Metroexpess)

fredag den 18. maj 2012

Amy - Et barn isoleres

For dem som ikke kender til Amy sagen, så er her i et resume.

Amy blev adopteret til Danmark i en sen alder. Når dette sker, er risikoen for tilknytningsforstyrrelser større, men ofte udsættes danske adoptionsforældre for et næsten umenneskeligt pres, når de præsenteres for en ”søskende pakke”.

Kort sagt går en søskende pakke ud på at adoptionsforældrene skal tage en ældre søskende for at få lov til at adoptere et lille barn. Om det er tilfældet her, vides ikke men denne forhandlingstaktik er udbredt.

Efter at Amy kom til Danmark gik det ikke så godt med at falde til i adoptionsfamilien. Familien henvendte sig til kommunen og man fandt en plejefamilie hvor at Amy faldt til. Her ville de fleste kommuner stoppe deres arbejde og sætte nogle undersøgelser i gang for at finde ud af hvordan at Amy eventuelt kunne returneres til sin egen familie med noget støtte eller sætte sig tilfreds med at en plejefamilie er den billigste form for anbringelse.

Men netop Næstved kommune har en prestige institution som hedder den matrikelløse døgninstitution og da den på papiret kan klare alt var det nærliggende at bruge denne løsning til Amy.

Kommunen sendte muskelmænd ud for at hente Amy og hun blev skrigende slæbt ud i bilen. Kommunen fyrede hendes bistandsperson fra Børnerådet, da de ikke ønskede kritisk rådgivning. Nu har de så forment plejefamilien adgang til Amy, så nu er hun helt isoleret.

Source: Plejefamilie må ikke se Amy (Sjællandske Nyheder)

onsdag den 9. maj 2012

Børn ofres i nabostridigheder

Anbragte Børns Vel rapporterer at der registreres en stigende antal anmeldelser på basis af nabostridigheder.

Dvs. at børn risikerer anbringelse alt imens at kommunerne foretager de undersøgelser de skal lave når de får en anmeldelse om omsorgssvigt imod børn.

Vi må på det kraftigste fordømme denne tendens. De voksne må lære at holde deres konflikter på et seriøst plan. Det er en fej fremgangsmåde at anmelde en velfungerede familie for at stresse den idet at den byrde som det er at blive påtvunget "samarbejde" med de sociale system ofte medfører skilsmisse og familier i opløsning.

Kilde:
Anbragte Børn's vel

torsdag den 3. maj 2012

Arrestation i forbindelse med opholdsstedet Elverkær

Vi hørte igår at den tidligere leder af opholdsstedet Elverkær er blevet arresteret af politiet. Mistanken mod ham går på at han skulle have haft et seksuelt forhold til en af de anbragte.

Sådanne upassende forhold er ikke sjældne på Danske opholdssteder. Cirka en gang hver 14 dage sker det på residentielle bosteder for unge, hvor at de ellers skulle have været under opsyn fra de voksne. Vi må understrege at sagen på nuværende tidspunkt er i en fase hvor ingen er dømt. Der er tale om mistanker, men det mærkværdige i denne sag er at mistankerne ikke er nye. Der er offentlige ansatte som har haft mistanker om overgreb siden 2006 og som har trukket deres "egne" børn hjem. Imidlertid har deres næstekærlighed ikke været så stor at de gik til Politiet eller bad andre kommuner om også at trække deres børn. Det er som om at man ikke ønskede en skandale og hellere ville Politianmelde familier. Vi håber at kunne vende tilbage med opdateringer i denne nye sex-sag. Kilder: Kunne ny sexsag været stoppet allerede i 2006? (BT)

onsdag den 2. maj 2012

Hollandsk skandale oppe i medierne

I Politiken kunne man d. 20. marts læse at man i Holland er i gang med et opgør med fortiden.

I 50'erne var tendensen på Katolske kostskoler således at klagede unge drenge over seksuelle overgreb fra voksne munke, så var det dem der blev anset for at være syge og for at være behandlingskrævende.

Der beskrives et tilfælde hvor at en dreng blev indlagt på en psykiatrisk afdeling og senere kastreret på mistanke om at han var homoseksuel.

Lederen på en af disse skoler hed Victor Marijnen og han blev senere ministerpræsident for Holland, men det er for sent at lave et retsopgør imod ham, da han døde for mange år siden.

Men det er ikke for sent at yde kompensation til de unge, der stadig måtte være i live nu mange år senere. Det er ikke for sent at udstede en officiel undskyldning til de pårørende for de mange overgreb.

Vi kan kun udtrykke vores dybeste medfølelse med de unge det gik ud over og henstille til at Holland gør op med deres fortid.


Kilde:
Katolsk anstalt mistænkes for at kastrere sexmisbrugte drenge (Politiken, 20 marts 2012)