søndag den 26. oktober 2014

Flere adoptioner så antallet af plejefamilier reduceres

Regeringen vil lempe reglerne for adoption af børn fra velfærdstruede familier. Man vil ændre formuleringen så kommunerne blot skal "sandsynliggøre" og ikke som i dag "godtgøre" at adoption vil være det bedste for barnet.

Det kan få den betydning at et barn som ikke kan følge med i moderæsset i skolen eller i børnehaven sandsynligt vil føle sig udenfor, hvilket kan være skadelig for barnets sociale udvikling. Ergo er der åbnet for en undersøgelse af om dette barn skal være hos sine fattige forældre eller hos en adoptionsfamilie med mere vidde øknomomiske rammer.

For kommunerne åbner det for muligheden for at få udryddet nogle af de dyre plejefamilieordninger. Adoptionsfamilier har ikke krav på tilskud eller anden form for kompensation. Det bliver den største spareøvelse for det sociale system i mange år, hvor forvaltningerne ellers kun har set budgetterne gå en vej - opad!

Spørgsmålet er om det er i børnenes tarv at blive afskåret fra deres familie. De sager som har kørt – blandt en nylig sag i Rødovre, viser jo ikke en mor som nærmest er grønsag. Hvad med barnets øvrige biologiske familie? Skal de miste kontakten til deres kød og blod blot fordi et familiemedlem har brug for hjælp?

Alle søger på et tidspunkt deres rødder. Der er utallige eksempler på at anbragte børn vender tilbage til deres biologiske familier når de først bliver myndige og genoptager det liv, de ville have fået, hvis de ikke var blevet anbragt.

Vil systemet forhindre det adopterede barn i at kende sine biologiske aner, når denne er voksen? Kan barnet risikere at blive forment adgang til at dyrke den tro, de biologiske forældre havde, under sin opvækst. Et barn aver mere end opdragelse. Det arver også en kultur.

Frygten er at vi ender med nogle voksne der konstant går rundt med ønsket om at finde ud af hvem de dybest set er og hvor de kommer fra.

Der findes en psykologisk lidelse som hedder RAD (Reactive attachment disorder). Adoptioner skal igennem vores retssystem – også tvangsadoptioner. Retssager tager tid. RAD opstår ud fra de gængse teorier når barnet ikke når at knytte sig ordentlig i den allertidligste med den mor, barnet skal vokse op med. Får vi en bølge af tvangsadoptioner så er risikoen i høj grad til stede for at opholdsstederne vil blive stormet ned at teenagere, der går rundt med den lidelse 10 år efter adoptionen har fundet sted.

Hvor er pengene så sparet i denne spareøvelse? Er udgifterne blot ikke forskudt 10 år ud i fremtiden. Vi kan kun håbe at landets politikere besinder sig. Vi har ikke brug for at danske unge i større tal mister både identitet, arv og tro. Tvangsadoption er et onde som ikke er Danmark værdigt!

Kilder:

torsdag den 9. oktober 2014

Det seneste kollaps som følge af Internet aktivisme

Aspen Education Group har netop frasolgt Copper Canyon Academy. Dermed er Aspen Education Group nu reelt reduceret til ganske få selskaber.

I deres storhedstid bestod Aspen Education Group, som er kontrolleret af et investeringsselskab ejet af blandt andet den tidligere præsidentkandidat Mitch Romney af over 40 selskaber. Heraf er mange lukket. Vi kan nævne:
 • Adirondack Leadership Expeditions: Overlevelsesprogram. Lukkede efter problemer med naboerne og Internet aktivisme fra tidligere anbragte
 • Copper Canyon Academy: Solgt fra som følge af Internet aktivisme. Blev blandt forsøgt markedsført på "Dr. Phil".
 • Academy at Swift River: Lukkede som følge af Internet aktivisme.
 • Aspen Achievement Academy: Kendt fra "Kæft, trit og retning" på Kanal 5. Lukkede som følge af Internet aktivisme. Havde været markedsført på "Dr. Phil".
 • Aspen Ranch: Lukkede som følge af Internet aktivisme.
 • Bromley Brook School: Lukkede som følge af Internet aktivisme kombineret med en skandale hvor en ansat havde seksuelt samkvem med to anbragte.
 • Elevations RTC (tidligere Island View). Solgt fra. De nye ejere prøver at overbevise Wikipedia om at de intet har med den gamle ledelse at gøre. En dreng begik selvmord i 2004.
 • Excel Academy: Lukkede efter en skandale hvor en ansat der også var ansat ved politiet tillod voksne fanger i det lokale fængsel at afklæde en teenager for at skræmme ham.
 • Lone Star Expeditions: Arrangerede overlevelsesture. Lukkede efter at 14 årige Matthew Meyer døde
 • Mount Bachelor Academy: Lukkede efter en skandale hvor børn udsat for voldtægt og insest blev tvunget til danse mavedans let påklædt foran personalet som led deres terapi.
 • SunHawk Academy of Utah: Lukkede som følge af Internet aktivisme.
 • SageWalk: Arrangerede overlevelsesture. Lukkede efter at 16 årige Sergey Blashchishen døde.

Der har endvidere været nogle sammenlægninger. SUWS som også arrangerer overlevelsesturer findes nu kun i North Carolina. De er lukket i Idaho. To drenge er indtil videre døde imens de var på overlevelsestur med SUWS.

Ud over Aspen Education Group er en lang række skoler ramt af Internet aktivisme. Deres værste konkurrent WWASP findes ikke mere. Et par enkelte kostskoler drives videre ud fra det gamle koncept, men der er ikke en landsdækkende service mere. Allynwood Academy tidligere kendt som The Family Foundation School lukkede her i 2014 efter at være angrebet på Internettet siden 2007, hvor deres navn kom frem under en Senatshøring.

Kan man overføre den slags Internet aktivisme til Danmark?

Ser vi på de hjemlige forhold, så adskiller vores system sig fra det Amerikanske ved at det er mindre kommercielt. I USA er det ofte forældrene selv, der via lån i fast ejendom køber behandling til deres barn uanset om det har brug for det eller ej.

I Danmark har bloggen Den Kritiske Efterskoleblog haft gode resultater. Cirka 20 skoler er lukket i bloggens levetid. Bloggen blev startet for at stoppe kommunernes spareøvelser når vi taler om unge med problemer. Henviser en kommune et barn til en efterskole, kan de kræve at opholdet betales af forældrene og de vil også når de en sjælden gang betaler opholdet kræve at forældrene betaler transporten.

En anden blog - Minder fra en hård tid - fokuserer på opholdsstederne. Feedback fra tidligere anbragte har resulteret i henvisning til politiet og medierne, så enkelte opholdssteder er blevet lukket og nogle endda politi-efterforsket. Både Danmarks Radio og TV2 har fået tilsendt materiale som kunne fungere som kilder for udsendelser. Solhaven er under behandling ved domstolene, hvilket gør at der ikke kan kommenteres på denne sag imens sagen kører.

Olaf plejefamilie side beskæftiger sig med plejefamilierne. Vi ved at uddannelsen halter. Det er et spørgsmål om økonomi både hos dem der skal undervise og dem der skal modtage undervisningen. Plejefamilierne vil hellere bruge tiden på deres civile arbejde. Kommunerne vælger at lade være med at bruge pengene på undervisning.

Det vurderes at Efterskole-bloggen har mest succes fordi den går efter et kommercielt markedet. Vi har ikke haft den store dialog med de foreninger som driver dem, men vi hører at besøgstallene er størst på denne blog.

Hvordan lukker vi så for opholdssteder, der yder dårlig kvalitet eller plejefamilier som ikke behandler børnene godt? Det er et svært spørgsmål som ingen hotline hos ministeriet kan gøre noget ved. En af måderne som virker fint i USA er en slags registrering af medarbejderne, så de ved at nogle holder øje med dem. Det får mange til at søge andre fag. En anden er at være ekstra sikker på at alle klagerne når medierne. Vi ved at Solhaven var en så stor virksomhed i den daværende Farsø kommune at de tilsynsførende også skulle tænke på at kommunens beskæftigelse kunne være truet hvis 50 medarbejdere blev sat på gaden fordi de måtte lukke. Større kommunale enheder har løst mange af den slags problemer landet over. Så er der spørgsmålet om hvorvidt at Solhaven's gaveregn til politibetjente har medført at sagerne om de unge ikke blev efterforsket godt nok.

Det er ganske komplicerede sager og det er vigtigt at understrege at det er bedre at lukke et opholdssted for meget eller få en plejefamilie for meget til at opgive deres virke end en for lidt. Tidligere anbragte og frivillige må gøre hvad de kan for at lukke vrangvillige operatører væk.


Kilder: