søndag den 3. marts 2013

Magnoliegården - et meldesystem mangler

Det står klart når man læser om hændelserne på Magnoliegården at de anbragte børn mangler en måde hvorpå at de kan gøre myndighederne opmærksomme på at de bliver udsat for overgreb af de voksne de er anbragt hos.

Som det ofte er sket er det tidligere ansatte som har båret sagen frem til domstolene og når de gør det så løber de en stor risiko for angreb fra ledelserne af institutionen. Der er i branchen en tavshedens lov som skal overholdes medmindre at de ansatte er villige til at risikere både retsforfølgelse og stop for deres fortsatte virke.

Fører retssagen i sagen med Magnoliegården til dom, så er det fint, men frikendes den anklagede så risikerer de ansatte som står frem en personlig sag på halsen for æreskrænkelse.

Det var hvad der skete i sagen fra Åhuset hvor at retten i Odense kom frem til at to tidligere ansatte skulle betale ved kasse 1 fordi at de forsvarede de anbragte børns tarv.

Det er derfor en stor personlig risiko de ansatte ved Magnoliegården løber.

Kilder: