søndag den 17. februar 2013

Operation X har focus på Botilbuddet Startsskudet

I Sjællandske Nyheder kan man læse at Botilbuddet Startskuddet har fået Operation X's opmærksomhed. Botilbuddet Startskuddet føler sig overvåget og udsat for journalistiske metoder, som de finder en overskridelse af etiske retningslinjer. Men vi må afvise deres løse påstande.

Bostedet Startskuddet driver bostederne Uranus i Tappernøje, Venus i Stubbekøbing, Uranus mini i Mern, Uranus Boselv i Faxe og Uranus Projekt i Vordingborg.

Faktum er at Botilbuddet Startskuddet må finde sig i at medierne graver deres metoder. Det optimale ville være at det var ansvarlige myndigheder som udførte dette arbejde, men tilsyn har altid været og vil være en by i Rusland. Der er intet incitament for myndighederne i at afsløre at kollegaer har gjort et dårligt arbejde ved at sige god for et opholdssted.

Socialministeren har iværksat nogle forkølede tiltag som f.eks. en telefonlinje unge anbragte skulle kunne ringe til, hvilket er virkningsløs, når der er strenge regler for både internet-adgang og telefonbesiddelse for anbragte unge. Reelt er socialministerens arbejde uden virkning.

Når myndighederne på denne måde svigter med deres indsats, så er der kun frivillige grupper og medierne tilbage til at varetage anbragte unges interesser. Botilbuddet Startskuddet må derfor tåle Operation X. Mister de unge først mediernes mulige hjælp, så er de for alvor ilde stedt.

Kilde:
Operation X iklædt skæg, blå briller og falsk identitet (Sjællandske Nyheder)

søndag den 10. februar 2013

Hul og irrelevant kritik fra plejefamilierne

November 2012 kunne man i Politiken læse at plejefamilier har etableret en Facebook gruppe, hvori at de fremsætter massiv kritik af det offentlige for at negligere de behov de unge som plejefamilierne har i deres varetægt.

Men det er en hul kritik uden substans. Problemets kerne er at man set i lyset af forskellige skandaler er blevet stadig mere motiveret til at se på om de unges behov bliver mødt. Det betyder at nogle unge får nogle mere intensive tilbud end de kan få i plejefamilier og andre bliver visiteret til at komme hjem igen. For plejefamilierne kan det betyde at de går glip af indtægter.

Når man ved at aflæse simpel statistik kan se at indsatsen er stort set ikke eksisterende for 3 ud af 4 plejefamilier. De gider ikke engang deltagelse i den lovpligtige efteruddannelse som loven ellers foreskriver at plejefamilier skal tage. Vi taler om sølle 2 dage, men det er alligevel ikke nok til at de vil bruge deres tid på det.

Artiklen viser at motivationen som driver plejefamilierne er økonomisk. Det er ikke børnenes tarv som ligger dem på sinde først og fremmest. En anden menneskerettighedsorganisation som hedder ”Den Tungeste Arv” har startet en kampagne for større opmærksomhed omkring dette problem. Vi håber og beder til at det er kampagner som denne der sætter dagsordenen.

Kilder